กำหนดการรับปริญญาบัตร


ประกาศกำหนดการวันรับปริญญาบัตรอย่างเป็นทางการคือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

      กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2/54 3/54 1/55 
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพนธ์ 56 เวลา 8.30-12.00 น 
เริ่มลงทะเบียน 8.30 เริ่มพิธีซ้อม 9.00 น.
(ควรตรงต่อเวลานะครับและที่จอดรถน่าจะเต็ม รถติดอีกต่างหาก ยังไงเผื่อเวลาด้วยนะครับ) 
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
เมื่อสิ้นสุดการซ้อมให้นักศึกษาชำระค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย ที่แผนกการเงิน พร้อมทั้งติดต่อขอรับชุดครุย ได้ที่ห้องรับรอง (อยู่ข้างห้องการเงิน)

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดเรื่องการแต่งกาย มหาวิทยาลัยธนบุรี คลิกวีดีโอการซ้อมรับปริญญา
วีดีโอการซ้อมรับปริญญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น